• Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
    Informacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są przez notariusza bezpłatnie!

  • Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

  • Notariusz za swoje czynności pobiera taksę notarialną.
    Taksa notarialna to opłata ustalana rozporządzeniem ministra.

W celu dokonania czynności notarialnych uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią.

Umożliwi to Państwu uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących czynności notarialnych; ustalenie jakie dane i dokumenty są wymagane do dokonania danej czynności; wskazanie wysokości taksy notarialnej oraz opłat sądowych i podatków, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Czynności notarialnych notariusze dokonują w siedzibie Kancelarii, jednakże jeżeli przemawia za tym charakter lub szczególne okoliczności, mogą być dokonywane również poza siedzibą Kancelarii Notarialnej.

W przypadku pojawienia się pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w kancelarii.

WAŻNE!

Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej

Informacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są przez notariusza bezpłatnie!

Napisz do nas

© Copyright - Kancelaria Notarialna Małgorzata Konopnicka-Pęk Anna Konopnicka-Pęk S.C.