• Szanowni klienci,
  z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów oraz pracowników Kancelarii Notarialnej
  czasowo – do odwołania – zmieniamy sposób funkcjonowania Kancelarii.
  Wszystkie informacje związane z czynnościami notarialnymi udzielane będą wyłącznie telefonicznie pod numerami Kancelarii 774567536, 774544820 bądź +48608538883 lub mailowo m.konopnicka.pek@gmail.com,

  – w lokalu kancelarii dokonywane będą wyłącznie czynności wcześniej zaplanowane i umówione telefonicznie,
  – ograniczony zostaje obieg dokumentów poprzez przesyłanie skanów drogą mailową na adres m.konopnicka.pek@gmail.com bądź zdjęć na numer telefonu +48608538883.

  Praca Kancelarii w tym trybie odbywa się w standardowych dniach i godzinach ustalonego funkcjonowania kancelarii
  tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 16:00
  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazanymi numerami telefonu albo pod adresem mailowym.

W celu dokonania czynności notarialnych uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią.

Umożliwi to Państwu uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących czynności notarialnych; ustalenie jakie dane i dokumenty są wymagane do dokonania danej czynności; wskazanie wysokości taksy notarialnej oraz opłat sądowych i podatków, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Czynności notarialnych notariusze dokonują w siedzibie Kancelarii, jednakże jeżeli przemawia za tym charakter lub szczególne okoliczności, mogą być dokonywane również poza siedzibą Kancelarii Notarialnej.

W przypadku pojawienia się pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w kancelarii.

WAŻNE!

Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej

Informacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są przez notariusza bezpłatnie!

© Copyright - Kancelaria Notarialna Małgorzata Konopnicka-Pęk Anna Konopnicka-Pęk S.C.