Notariusz za swoje czynności pobiera taksę notarialną.

Taksa notarialna to opłata ustalana rozporządzeniem ministra.

Wielkość opłaty jest uzależniona od typu czynności oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Notariusze są również płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności; umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.